Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Serwis LEX-DORADCY.PL szanuje dane osobowe swoich użytkowników, dlatego nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych bez Twojej zgody.
 

1.1. Poza powyższym przypadkiem, ujawnienie danych osobowych użytkownika może nastąpić:
- na mocy decyzji uprawnionego przepisami prawa organu,
- w celu ochrony praw przysługujących portalowi LEX-DORADCY.PL.
1.2. W czasie korzystania z portalu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne do prawidłowego działania portalu.
1.3. Formularze, które wymagają podania pełnych danych adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze portalu, a łączenie z nimi odbywa się z użyciem szyfrowanego połączenia (SSL).
 

2. Mechanizm cookies.
 

Serwis LEX-DORADCY.PL gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych.

2.1. Serwis LEX-DORADCY.PL stosuje mechanizm cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer WWW zapisuje po stronie użytkownika. Używamy cookies do zapamiętywania informacji o użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi logowania.
2.2. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
2.3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

Serwis LEX-DORADCY.PL może zapisywać na komputerze użytkowników pliki cookie innych firm partnerskich (ciasteczka stron trzecich, tworzone, zarządzane i analizowane przez odrębny podmiot), które służą do poprawnego wyświetlania reklam i nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, w szczególności w opisanej poniżej reklamie behawioralnej.

Pliki "cookie" wykorzystywane są przez firmy partnerskie do celów związanych z prezentacją reklam w serwisie LEX-DORADCY.PL - w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam behawioralnych uwzględniających zainteresowania odbiorców. Reklama behawioralna oparta jest na analizie zachowań, ruchu użytkowników (np. aktywności na poszczególnych stronach www – przeglądanie stron i kliknięcia wykonane przez użytkowników), którzy są przypisani do odpowiednich segmentów, zapisanych w plikach "cookie".
 

3. Środki komunikacji elektronicznej.
 

Właściciel portalu LEX-DORADCY.PL, zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do portalu, serwisów branżowych, publikacji elektronicznych, usług, produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) i niekomercyjnych listów (np. życzenia).
3.1. Prenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych publikacji wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole te jest obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy subskrybentów.
3.2. Praktyczne rozwiązania i porady prezentowane w publikacjach elektronicznych nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich. Przed zastosowaniem wszystkie porady i wskazówki udostępniane przez portal powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami.
3.3. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
 

4. Postanowienia końcowe.
 

4.1 Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
4.2 Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie internetowej portalu.