Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

§1 Definicje

§2 Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§3 Rodzaje Plików Cookies

§4 Bezpieczeństwo składowania danych

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

§6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

Dane osobowe będą używane do personalizacji reklam a pliki cookie mogą być używane do reklam spersonalizowanych i niespersonalizowanych zarządzanych przez Google. Więcej o tym jak dane przetwarza Google tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites .

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, a informacje z Twojego urządzenia (pliki cookie, unikalne identyfikatory itp.) mogą być wyświetlane i zapisywane przez zewnętrznych dostawców lub im udostępniane (chodzi tu głównie o zarządzanie ustawieniami reklam na stronie). Mogą też być wykorzystywane przez ten portal.

Niektórzy dostawcy mogą przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu. Możesz się na to nie zgodzić, zmieniając opcje w okienku popup widocznym w lewym dolnym rogu strony.

Okienko popup automatycznie wyskakujące przy przeglądaniu strony prosi Cię o wyrażenie zgody na możliwość wykorzystania Twoich danych osobowych w poniższych celach:

Spersonalizowane reklamy i treści, pomiar reklam i treści, opinie odbiorców, rozwój produktu.

Co w przypadku braku zgody? - Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w wymienionych wyżej celach, chyba że wraz z naszymi dostawcami uznamy, że istnieje taka konieczność wynikająca np z obowiązujących przepisów.

Czy muszę się wyrażać zgodę na wszystko? - Nie. Możesz zmienić to, w jakich celach i przez kogo są wykorzystywane Twoje dane osobowe. Wystarczy, że klikniesz „Zarządzanie opcjami”. Jeśli chcesz to zrobić poszukaj opcji w lewym dolnym rogu ekranu.

W celu zbierania i wykorzystywania Twoich danych, dostawcy mogą:

Dopasowywać i łączyć źródła danych offline

Łączyć różne urządzenia

Odbierać i wykorzystywać automatycznie wysłaną charakterystykę urządzenia do identyfikacji

Zbieranie i wykorzystywanie poniższych danych będzie wymagać Twojej zgody, chyba że jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom czy usuwania błędów:

Użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych.

Google AdSense – szczegóły

Na naszych stronach wyświetlane są reklamy w ramach sieci Google AdSense, których operatorem jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy w celu monetyzacji treści przez nas publikowanych.

Nasz portal, w związku z wyświetlaniem na nim reklam w ramach sieci AdSense, zawiera tagi reklam, które wydają Twojej przeglądarce internetowej polecenie wysłania żądania treści reklamowej z serwerów Google. Razem z treścią reklamową serwer może także wysyłać pliki cookie. Pliki cookies wykorzystywane są do wyświetlania reklam na podstawie Twoich poprzednich odwiedzin na naszym portalu lub w innych witrynach internetowych. AdSense używa plików cookie również po to, by poprawiać jakość i tematykę reklam. Częste zastosowania to m.in. kierowanie reklam na podstawie interesujących Cię tematów, ulepszanie raportów o skuteczności kampanii lub pomijanie reklam, które już widziałeś.

Podkreślamy, że my, korzystając z Google AdSense, nie gromadzimy i nie mamy wglądu w jakichkolwiek dane, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ to Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google.

Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce wyłącznie wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania z Twoim kontem lub wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. W takiej sytuacji Google wykorzysta Twoje dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzyć grupy docelowe.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 

§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.

§8 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

Dane gromadzone podczas rejestracji:

Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter

Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych

Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych – OVH. Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w Polsce. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

§10 Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

§11 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

§12 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)

Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony

§13 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

§14 Kontakt do Administratora

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

§15 Wymagania Serwisu

§16 Linki zewnętrzne

W Serwisie – artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

§17 Zmiany w Polityce Prywatności