Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU LEX-DORADCY.PL


Objaśnienia: Serwis LEX-DORADCY.PL - zwany dalej jako Katalog Firm.

1. Zasady ogólne:

1.1. Niniejszy regulamin obowiazuje każdą osobę dodającą stronę interentową do Katalogu Firm. Dostosowanie się do wymagań zawartych w regulaminie jest niezbędne aby zaproponowany wpis został zatwierdzony i opublikowany w Katalogu Firm.
1.2. Do Katalogu Firm przyjmowane są jedynie wpisy prezentujące działalność dodawanej firmy.
1.3. Jeżeli po akceptacji witryna złamie zasady regulaminu, może zostać usunięta przez właściela Katalogu.
1.4. O akceptacji, odrzuceniu lub usunięciu wpisu, właściciel Katalogu Firm poinformuje zgłaszającego wpis pocztą elektroniczną wysłaną na adres podany w zgłoszeniu.

2. Opłaty:

2.1 Utrzymanie wpisu w Katalogu Firm jest całkowicie bezpłatne.

3. Wytyczne dotyczące dodawanych do Katalogu Firm wpisów:

3.1 Treści zawarte w zgłoszeniu nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3.2 Do Katalogu Firm nie będą przyjmowane strony firmowe o treści erotycznej, czy też zawierające treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także strony naruszających zasady etykiety.
3.3 Wpis do Katalogu Firm, tytuł, opis, słowa kluczowe, muszą być zgodne z zasadami polskiej pisowni, włączając w to polskie znaki diakrytyczne.
3.4 Opis musi być zgodny z profilem działalności firmy.
3.5 Tytuł i opis firmy nie może składać się wyłącznie ze słów kluczowych.
3.6. Użytkownik w przypadku nie odnalezienia odpowiedniej kategorii/podkategorii ma obowiązek zasugerować nową kategorię/podkategorię do której zostanie przypisana zgłaszana firma.
3.7 Właściciel wpisu może w każdej chwili zrezygnować z jego prezentacji w Katalogu Firm – w tym celu powinien samodzielnie usunąć wpis po zalogowaniu do Panelu Partnera.

4. Reklamacje co do funkcjonowania Katalogu Firm należy zgłaszać mailowo, wysyłając wiadomość na adres właściciela/administratora [email protected]. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w ciągu 1-3 dni roboczych na adres z którego reklamacja została wysłana.

5. Wszelkie dane osobowe, które użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Katalogu firm są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

Od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej "RODO".

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Portalu. Dane osobowe użytkowników podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

6. Katalog Firm nie udostępnia adresów email ani danych tele-adresowych firmom zewnętrznym.

7. Właściciel Katalogu Firm zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

8. Na stronie naszego serwisu są wykorzystywane pliki cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze). Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.